3.Λασποσυλλέκτες

Οι διαχωριστές ιζήματος χρησιμοποιούνται για την παγίδευση καταλοίπων όπως ο σοβάς, τα άλατα και ο πηλός. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις οδοντιατρικές, χειρουργικές και ορθοπεδικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και ιατρίων.
Οι διαχωριστές ιλύος και άμμου χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει πολλή λάσπη, άμμος ή / και χώμα, που μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να οδηγήσουν σε μπλοκαρίσματα. Πιθανές περιοχές εφαρμογής είναι σε Σηπτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και Συστήματα διαχείρισης των βρόχινων υδάτων.