3.Γραμμικά Κανάλια Ντουζιέρας

Πλήρες σύστημα γραμμικών σιφωνιών, έτοιμα προς εγκατάσταση, με παγίδα οσμών, πλάγια απορροή και φλάντζα. Το ανοξείδωτο κάλυμμα μπορεί να αντιστραφεί παρέχοντας μια εσοχή για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου για «αόρατο» αποτέλεσμα. Διαθέσιμα μήκη: από 300 mm έως 1150 mm