2.Βασικό Σώμα Σιφωνιών

Βασικό Σώμα Σιφονιών, με παγίδα οσμών και φλάντζα στεφάνωσης