2.Υπόγειας Τοποθέτησης

Ολοκληρωμένα συστήματα αντλητικών σταθμών σε πλαστική στεγανά φρεάτια και πίνακα ελέγχου.
Διάμετρος φρεατίων έως και 1200 mm