Αντλίες και Αντλητικοί Σταθμοί

Αντλίες λυμάτων - αντλητικοί σταθμοίΑντλίες λυμάτων, αντλητικοί σταθμοί και σταθμοί ανύψωσης KESSEL για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά. Ολοκληρωμένα συστήματα εντός πλαστικού στεγανού φρεατίου για επιδαπέδια ή ενδοεδάφια (υπόγεια) εγκατάσταση, εντός ή εκτός κτιρίου.[read more]
Οι αντλίες λυμάτων KESSEL ταξινομούνται ανάλογα με την λειτουργία τους σε S1 ή S3.
Μια αντλία κατηγορίας S1 είναι αντλία συνεχόμενης λειτουργίας , σχεδιασμένη να δουλεύει χωρίς διακοπές , ιδανική για εφαρμογές όμβριων ή για μια συνεχή ροή λυμάτων.
Μια αντλία κατηγορίας S3 απαιτεί περιοδικά διαλείμματα για να σταματήσει και να κρυώσει και είναι ιδανική για αστικά λύματα από οικίες , διαμερίσματα και εμπορικά κτίρια.
Ανάλογα με τον τύπο της πτερωτής οι αντλίες KESSEL είναι :

  • Αντλίες με κοπτήρες – είναι ειδικά σχεδιασμένες για λύματα που περιλαμβάνουν ακατέργαστα στερεά. Αυτά τα συστήματα κόβουν τα λύματα σε μικρότερα σωματίδια και επιτρέπουν την σύνδεση σε σωλήνες κατάθλιψης μικρής διαμέτρου.
  • Περιστροφικές αντλίες με πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων – είναι σχεδιασμένες για λύματα με ή χωρίς ακατέργαστα στερεά. Μία μεγάλη περιοχή μέσα στην αντλία επιτρέπει σε όλα τα στερεά να περάσουν ελεύθερα μέσα από τον κατάλληλου μεγέθους σωλήνα πίεσης, χωρίς να έρθουν σε επαφή με την πτερωτή.
  • Περιστροφικές αντλίες με μονοκάναλη πτερωτή – είναι ειδικά σχεδιασμένες για λύματα χωρίς στερεά ή μικρά σωματίδια (έως 10 mm). Η πτερωτή είναι σχεδιασμένη να διαχειρίζεται αποτελεσματικά υψηλό όγκο λυμάτων με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Ο έλεγχος των συστημάτων και η ενεργοποίηση των αντλιών πραγματοποιείτε με αισθητήρες / ανιχνευτές στάθμης και αισθητήρες ειδοποίησης όπως είναι ο αισθητήρας πίεσης (pressure sensor), ο ανιχνευτής αγωγιμότητας (conductance probe), ο φλοτεροδιακόπτης (float switch), ο υδροστατικός αισθητήρας (hydrostatic sensor) και ο οπτικός ανιχνευτής (optical probe).[/read]

Αντλίες και Αντλητικοί Σταθμοί