3.Αντλίες και Αντλητικοί Σταθμοί

Αντλίες λυμάτων - αντλητικοί σταθμοίΑντλίες λυμάτων, αντλητικοί σταθμοί και σταθμοί ανύψωσης KESSEL για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά. Ολοκληρωμένα συστήματα εντός πλαστικού στεγανού φρεατίου για επιδαπέδια ή ενδοεδάφια (υπόγεια) εγκατάσταση, εντός ή εκτός κτιρίου.Διαβάστε περισσότερα...