1.Επιδαπέδιας Τοποθέτησης

Ολοκληρωμένα συστήματα αντλητικών σταθμών σε πλαστική στεγανή δεξαμενή και πίνακα ελέγχου.
Με όγκο δεξαμενής έως και 450 lt