2.Υπόγειας Τοποθέτησης

Ολοκληρωμένα συστήματα αντλητικών σταθμών σε πλαστικά στεγανά φρεάτια και πίνακα ελέγχου.
Διάμετρος φρεατίων έως και 1200 mm