1.Αντλητικοί σταθμοί επιδαπέδιας τοποθέτησης

Ολοκληρωμένα συστήματα αντλητικών σταθμών του εργοστασίου Kessel σε πλαστική στεγανή δεξαμενή και πίνακα ελέγχου.
Οι αντλητικοί σταθμοί επιδαπέδιας τοποθέτησης έχουν όγκο δεξαμενής έως και 450 lt.