Αντλητικοί σταθμοί επιδαπέδιας τοποθέτησης

Ολοκληρωμένα συστήματα αντλητικών σταθμών του εργοστασίου Kessel σε πλαστική στεγανή δεξαμενή και πίνακα ελέγχου.
Οι αντλητικοί σταθμοί επιδαπέδιας τοποθέτησης έχουν όγκο δεξαμενής έως και 450 lt.

Αντλητικοί σταθμοί επιδαπέδιας τοποθέτησης