2.Για Ακάθαρτα Νερά με ή Χωρίς Στερεά

Σταθμοί ανύψωσης  για ακάθαρτα νερά με λύματα κατά EN 12050-1. Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων: 40 mm.