Αντλητικοί σταθμοί υπόγειας τοποθέτησης

Ολοκληρωμένα συστήματα αντλητικών σταθμών υπόγειας τοποθέτησης του εργοστασίου Kessel σε πλαστικά στεγανά φρεάτια και πίνακα ελέγχου.
Οι αντλητικοί σταθμοί υπόγειας τοποθέτησης διατίθενται για διάμετρο φρεατίων έως και 1200 mm.

Αντλητικοί σταθμοί υπόγειας τοποθέτησης