1.Για Ακάθαρτα Νερά Χωρίς Στερεά

Σταθμοί ανύψωσης για ακάθαρτα νερά χωρίς λύματα κατά EN 12050-2. Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων: 10 mm