1.Με Χυτοσιδηρό Κάλυμμα

Με άνοιγμα πρόσβασης Φ600 mm. Ύψους θαλάμου έως 4129 mm.