1.Αγκύρια Πάκτωσης

Αγκύρια πάκτωσης για σχάρες καλωδίων, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές, μηχανήματα, κατασκευές ραφιών, μεταλλικά προφίλ, μεγαλύτερα φορτία, μεγαλύτερη ασφάλεια, βελτιωμένη σχεδίαση clip.