2.Μεταλλικά Βύσματα Ντίζας

Μεταλλικά βύσματα ντίζας για δίκτυα σωλήνων, συστήματα εξαερισμού, σχάρες καλωδίων