8.Πλαστικά Χιτώνια

Για χρήση σε υλικά με μεγάλες κοιλότητες για αποφυγή άσκοπης σπατάλης χημικού αγκυρίου

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων