9.Πιστόλια Χημικών Αγκυρίων

Πιστόλια χημικών αγκυρίων για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, για σποραδικές και συχνές εφαρμογές