Χημικές Κάψουλες

Χημικές κάψουλες MVA πιστοποιημένες για μή ρηγματωγμένο σκηρόδεμα με ντίζα, για γρήγορη και απλή εγκατάσταση.

Χημικές Κάψουλες