Κατακόρυφη Απορροή

Caroflow Vertical Outlet, πράσινου χρώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατακόρυφη απορροή. Με φλάντζα στεγάνωσης.
Από κράμα πυριτίου αλουμινίου LM6 κατά BS EN 1706: 2010. Προεραιτικά διατίθενται σε κράμα μολύβδου κατά BS EN 1982: 2008 για χρήση σε στέγες μολύβδου ή χαλκού ή για σύνδεση σε χαλκοσωλήνες.

Κατακόρυφη Απορροή