2.Με Σπείρωμα Σύνδεσης

Με σπείρωμα σύνδεσης κατά BS21:1985. Διατομής 2″, 3″, 4″ και 6″