Με Σπείρωμα Σύνδεσης

Με σπείρωμα σύνδεσης κατά BS21:1985. Διατομής 2″, 3″ και 4″

Με Σπείρωμα Σύνδεσης