5.Απορροές Μπαλκονιού

Caroflow Balcony Outlet, πράσινου χρώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατακόρυφη απορροή, με σωλήνα για απευθείας σύνδεση. Οι απορροές για μπαλκόνι είναι σχεδιασμένες για τοποθέτηση στην γωνία κατακόρυφου τοίχου.  Με φλάντζα στεγάνωσης.
Από κράμα πυριτίου αλουμινίου LM6 κατά BS EN 1706: 2010. Προεραιτικά διατίθενται σε κράμα μολύβδου κατά BS EN 1982: 2008 για χρήση σε στέγες μολύβδου ή χαλκού ή για σύνδεση σε χαλκοσωλήνες.