1.Διαχωριστές

Διαχωριστές του εργοστασίου KESSEL. Λιποσυλλέκτες για χρήση σε κουζίνες, ελαιοσυλλέκτες για πλυντήρια αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων, αμυλοσυλλέκτες για μηχανές καθαρισμού πατάτας, λασποσυλλέκτες για διαχωρισμό ιζήματος κτλ. Κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή επιδαπέδια τοποθέτηση.