3.Ελαιοδιαχωριστής EasyOil - Class II

Ελαιοδιαχωριστής EasyOil – Class II, με μία ενιαία μονολιθική δεξαμενή οριζόντια κυλινδρική, με 2 θυρίδες με τηλεσκοπικές επεκτάσεις για ρύθμιση του ύψους και προσαρμογή στα επίπεδα εδάφους και στεγανά καλύμματα. Διατίθενται από NS 1 έως NS 10 lt/sec.