Λασποσυλλέκτες

Διαχωριστές ιζήματος – Λασποσυλλέκτες του εργοστασίου Kessel, για την παγίδευση καταλοίπων όπως ο σοβάς, τα άλατα και ο πηλός. Εφαρμογές κυρίως στις οδοντιατρικές, χειρουργικές και ορθοπεδικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και ιατρείων. Διαχωριστές ιλύος και άμμου όπου υπάρχει πολλή λάσπη, άμμος ή / και χώμα, που μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να οδηγήσουν σε μπλοκαρίσματα. Εφαρμογές σε σηπτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και συστήματα διαχείρισης των βρόχινων υδάτων

Λασποσυλλέκτες