Β.Ευέλικτοι Σύνδεσμοι Σωλήνων

ευέλικτοι σύνδεσμοι σωλήνων vipseal - ΥδροπλανΕυέλικτοι σύνδεσμοι σωλήνων του εργοστασίου VIPSeal για ένωση σωλήνων διαφορετικού τύπου με διαφορά στην εξωτερική διάμετρο ή για επισκευή κατεστραμμένων τμημάτων σωλήνα.