Ευέλικτοι Σύνδεσμοι Σωλήνων

σύνδεσμοι σωλήνων vipseal - ΥδροπλανΕυέλικτοι σύνδεσμοι σωλήνων του εργοστασίου VIPSeal. Ιδανικοί για ένωση σωλήνων διαφορετικού τύπου με διαφορά στην εξωτερική διάμετρο ή για επισκευή κατεστραμμένων τμημάτων σωλήνα.

Ευέλικτοι Σύνδεσμοι Σωλήνων