Λάστιχα Αύξησης Διατομής

Λάστιχα – χιτώνια, χρησιμοποιούνται όταν οι διάμετροι των σωλήνων διαφέρουν σημαντικά. Είναι ουσιαστικά ένα ελαστομερές χιτώνιο ποικίλου πάχους το οποίο τοποθετείται πάνω από τον μικρότερο σωλήνα για να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη διάμετρο που μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί ένα τυπικός σύνδεσμος.

Λάστιχα Αύξησης Διατομής