Λάστιχα Σύνδεσης σε Φρεάτιο

Λάστιχα στεγανοποίησης για την αποτελεσματική σύνδεση των σωλήνων σε φρεάτια από σκυρόδεμα και άλλες προκατασκευές. Χρησιμοποιούνται σε προδιαμορφωμένες οπές ή οπές που διαμορφόνωνται επί τόπου στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Λάστιχα Σύνδεσης σε Φρεάτιο

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων