2.Θυρίδες Δαπέδου

Η γκάμα των θυρίδων πρόσβασης στο δάπεδο περιλαμβάνει προϊόντα πυραντοχής, πόρτες εξωτερικής τοποθέτησης με παροχέτευση και επιλογές εσωτερικής τοποθέτησης για την κάλυψη ποικίλων απαιτήσεων και την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες κάτω από το δάπεδο ή σε υπόγεια.