2.Θυρίδες Δαπέδου

Η γκάμα των θυρίδων πρόσβασης στο δάπεδο περιλαμβάνει προϊόντα πυραντοχής, πόρτες εξωτερικής τοποθέτησης με παροχέτευση και επιλογές εσωτερικής τοποθέτησης για την κάλυψη ποικίλων απαιτήσεων. Οι θυρίδες δαπέδου HOWEGREEN παρέχουν ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες κάτω από το δάπεδο ή σε υπόγεια.