Πυράντοχες

Θυρίδες πρόσβασης στο δάπεδο με κατηγορία πυραντοχής 1 ώρας και 2 ωρών, για χρήση όπου απαιτείται πρόσβαση μεταξύ ορόφων.

Πυράντοχες