Κανάλια Αποστράγγισης Ομβρίων

Κανάλια αποστράγγισης ομβρίων για πλήθος εφαρμογών όπως περιβάλλοντες χώροι, περιοχές διέλευσης οχημάτων, δημόσια έργα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.

Κανάλια Αποστράγγισης Ομβρίων