1.Σιφώνια Με Κάλυμμα Απορροής

Πλήρες σύστημα έτοιμο προς εγκατάσταση, με παγίδα οσμών και φλάντζα στεφάνωσης, με δυνατότητα επιλογής από τέσσερα διαφορετικά καλύμματα