2.Βασικό Σώμα Σιφωνιών

Βασικό σώμα σιφονιών με οσμοπαγίδα πλάγιας ή κατακόρυφης απορροής