5.Ανοξείδωτα Σιφώνια / Κανάλια

Ανοξείδωτα σιφώνια – κανάλια από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα για χώρους επεξεργασίας τροφίμων ή χώρους υγιεινής