Κανάλια Ferrofix System 125

Τετράγωνα ή γραμμικά κανάλια αποχέτευσης με ανοξείδωτη σχάρα και κατακόρυφη απορροή Ø 125 mm χωρίς οσμοπαγίδα.

Κανάλια Ferrofix System 125