1.Σιφώνια Ferrofix Superflat

Ανοξείδωτα σιφώνια με οσμοπαγίδα,  χαμηλού σταθερού ύψους  100 και 107 mm, με ή χωρίς κολλητή φλάντζα και ανοξείδωτη σχάρα. Με ικανότητα απορροής έως 0,8 lt/sec.
Με πλάγια απορροή Ø 50 mm

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων