4.Τηλεσκοπική Επέκταση Υγειονομικού

Τηλεσκοπική επέκταση με αεροστεγεγανό  και υδατοστεγανό κάλυμμα και λαιμό σύνδεσης Φ125 mm