Σιφώνια Ferrofix System 200

Ανοξείδωτα σιφώνια Ferrofix System 200 με οσμοπαγίδα, με ή χωρίς πρεσαριστή φλάντζα και ανοξείδωτη σχάρα. Με ικανότητα απορροής έως 3,8 lt/sec.
Με πλάγια ή κατακόρυφη απορροή Ø 110 mm

Σιφώνια Ferrofix System 200