1.Σιφώνια Με Σχάρα Απορροής

Σιφώνι με τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα, έτοιμο προς εγκατάσταση