3.Τηλεσκοπική Επέκταση με Σχάρα Απορροής

Τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής και λαιμό σύνδεσης Φ200 mm