Στόμια Καθαρισμού - Δαπέδου

Για απευθείας σύνδεση και άμεση πρόσβαση στα δίκτυα σωληνώσεων

Στόμια Καθαρισμού - Δαπέδου