Προαυλίου / Πάρκινγκ / Οροφής

Σιφώνια υψηλής ποιότητας, για εγκατάσταση και σε εξωτερικούς χώρους όπως δώματα (απορροές οροφής), μπαλκόνια, χώρους στάθμευσης (parking) και προαύλια (yard drains).

Προαυλίου / Πάρκινγκ / Οροφής