3.Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας Linearis

Πλήρες σύστημα γραμμικών σιφωνιών του εργοστασίου Kessel, έτοιμα προς εγκατάσταση, με παγίδα οσμών, πλάγια απορροή και φλάντζα. Τα Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας Linearis με το ανοξείδωτο κάλυμμα μπορούν να αντιστραφούν, παρέχοντας μια εσοχή για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου για «αόρατο» αποτέλεσμα.

Διατίθενται σε μήκη από 300 έως 1150 mm και μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές διαστάσεις ντους.

Αντίστοιχα τα Γραμμικά σιφώνια Linearis Infinity ύψους 60 mm και 90 mm με λεπτό ανοξείδωτο κάλυμμα πλάτους 45 mm σε μήκη από 800 mm έως και 1600 mm, μπορούν να μειωθούν σε μήκος ή να επεκταθούν σε ευθεία ή και σε γωνίες 30°, 45° και 90°. Με ποιότητα χάλυβα inox 316 και σε τελική επιφάνεια Ανοξείδωτο Ματ, Ανοξείδωτο Γυαλισμένο, Μαύρο Ματ, Χαλκό Ματ, Bronze Ματ, καλύπτουμε κάθε απαίτηση σε αποστράγγιση ντους.