3.Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας Linearis

Πλήρες σύστημα γραμμικών σιφωνιών του εργοστασίου Kessel, έτοιμα προς εγκατάσταση, με παγίδα οσμών, πλάγια απορροή και φλάντζα. Τα Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας Linearis με το ανοξείδωτο κάλυμμα μπορούν να αντιστραφούν, παρέχοντας μια εσοχή για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου για «αόρατο» αποτέλεσμα.

Διατίθενται σε μήκη από 300 έως 1150 mm και μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές διαστάσεις ντους.