1.Σιφώνια Με Σχάρα Απορροής

Βασικό σώμα σιφωνιών με οσμοπαγίδα και τηλεσκοπική επεκταση με σχάρα απορροής και λαιμό σύνδεσης Φ110 mm