2.Βασικό Σώμα Σιφωνιών

Βασικό σώμα σιφωνιών με οσμοπαγίδα