3.Τηλεσκοπική Επέκταση με Σχάρα Απορροής

Τηλεσκοπική επεκταση με σχάρα απορροής και λαιμό σύνδεσης Φ110 mm.