2.Σιφώνια Βαρέως Τύπου

Σιφώνια δαπέδου βαρέως τύπου για βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια. Τοποθετούνται εντός της πλάκας δαπέδου όπου απαιτείται αυξημένη ικανότητα αποχέτευσης, πυροπροστασία και ηχομόνωση