Σιφώνια Βαρέως Τύπου

Σιφώνια βαρέως τύπου για βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια. Τοποθετούνται εντός της πλάκας δαπέδου όπου απαιτείται αυξημένη ικανότητα αποχέτευσης, πυροπροστασία και ηχομόνωση.

Σιφώνια Βαρέως Τύπου