2.Βασικό Σώμα Σιφωνιών

Βασικό σώμα σιφωνιών με οσμοπαγίδα πλάγιας ή κατακόρυφης απορροής