1.Φρεάτιο με Αντλία Pumpfix S

Σιφώνι υπογείου με αντλία αποχέτευσης εντός φρεατίου Φ400, με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα και βαλβίδα αντεπιστροφής με διπλό κλαπέ