Χιτώνιο Στεγάνωσης Curaflex

Χιτώνια στεγάνωσης Curaflex για τοποθέτηση δακτύλιων στεγάνωσης κατασκευασμένα από ειδικό ινοπλισμένο τσιμέντο ή χάλυβα, με ή χωρίς φλάντζα συγκράτησης μόνωσης στεγάνωσης.

Χιτώνιο Στεγάνωσης Curaflex