Χιτώνιο Στεγάνωσης HKD KE

Χιτώνια στεγάνωσης HKD KE για τοποθέτηση δακτύλιων στεγάνωσης κατασκευασμένα από ελαφρύ, ανθεκτικό σε κρούση πλαστικό.

Χιτώνιο Στεγάνωσης HKD KE